ТелRUTTEN

Штрафлар

Оплатить штрафы можно на портале государственный и муниципальных услуг Республики Татарстан. Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексының 3.16 статьясы

Түләүле муниципаль парковкага (парковка урыннарына) транспорт чараларын куйган өчен акча түләмәү – Түләүле муниципаль парковкага (парковка урыннарына) транспорт чарасын куйган өчен акча түләмәгән очракта 2500 сум күләмендәге административ штраф салына


Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 12.19 статьясының 2 нче өлеше

Инвалидларның транспорт чараларын туктатып тору яки кую өчен билгеләнгән урыннарда транспорт чараларын туктатып тору яки кую кагыйдәләрен бозган өчен автомобиль йөртүчегә 3 000 сумнан алып 5 000 сумга кадәр административ штраф салына