ТелRUTTEN

Ябык типтагы машина кую урыннарын куллану кагыйдәләре

I. ТӨП КАГЫЙДӘЛӘР

 

1.1. Әлеге кагыйдәләрнең гамәлдә булуы йөзләргә кагыла, урнашкан транспорт чаралары парковкада, шулай укандагы өченче затлар.

1.2. Парковканың эш режимы-тәүлек буе.

1.3. Транспорт чарасы парковка территориясенә кергән выкыттан башлап беренче 15 минут дәвамында парковкада тору - бушлай.

1.4. Җир асты парковкасы буенча хәрәкәт тизлеге-сәгатенә 5 км/сәг.

1.5. Электр машиналары һәм инвалид транспорт өчен машина кую урыныбушлай башкарыла.

 

II. ҖИР АСТЫ ПАРКОВКАСЫ ТЕРРИТОРИЯСЕНДӘ ТЫЕЛА

 

2.1. 2 метрдан артык, озынлыгы 5 метрдан артык һәм трейлерлар белән транспорт керү.

2.2. Дәүләт теркәү номерлары булмаган транспорт керү.

2.3. Авария хәлендә, шактый кузовлар белән транспорт керү зыян яки тартмада.

2.4. Транспорт керү бик пычранган хәлдә.

2.5. 5 сантиметрдан артык кар катламы белән транспорт керү.

2.6. Юл йөрү өчен билгеләнгән урыннарда транспорт тукталышы җәяүлеләр юлы.

2.7. Эшләүче двигатель белән транспорт тукталышы.

2.8. Инвалидлар транспорт тукталышы өчен билгеләнгән урыннарда тукталыш, моңа хокуклы затлардан тыш (12.19 ст. РФ КоАП).

2.9. Бер транспорт бер машина кую урынында артык

2.10. Алкогольле продукцияне машина кую урынында булу, наркотик яки башка агулы исерү.

2.11. Тәмәке тарту, шул исәптән электрон сигарет һәм башка никотинлы продуктлар, наркотик матдәләр куллану һәм эчемлекләр эчү.

2.12. Транспорт ремонтлау, техник хезмәт күрсәтү, урнаштыру һәм бетерү транспорт белән детальләр, ягулык-майлау материаллары тапшыру һәм башка эшләр.

2.13. Начар транспорт территориядән шунда ук чыгарылырга тиеш транспорт хуҗасы хисабына да җир асты парковкасы.

2.14. Юу, сөртү, транспорт чистарту, пыяла һәм кузов бизәлеше, транспорт монтажлау һәм транспорт декалларны сүтү.

2.15. Һәвәскәр фото һәм видеога төшерүдән тыш, Администрация белән килешмичә генә фотога төшү.

2.16. Балигъ булмаган балаларны транспортта озатмый калдыруолы.

2.17. Хайваннарны транспортта калдыру.

2.18. Комарлы уеннар һәм спорт уеннары.

2.19. Язу һәм рекламаны ябыштыру, плакатлар һәм мәгълүмати эчтәлектәге башка продукция, буклетлар тарату, листовкалар, реклама һәм башка промо-продукция.


III. ҖИР АСТЫ ПАРКОВКАСЫ ТЕРРИТОРИЯСЕНДӘ УРНАШКАН ЗАТЛАР БУРЫЛЫ


3.1. Әлеге кагыйдәләрнең нигезләмәләрен үтәргә.

3.2. Хезмәткәр таләпләрен үтәргә һәм үтәргә саклау.

3.3. Җәмәгать тәртибен, янгын сүндерү кагыйдәләрен үтәргә куркынычсызлык һәм чисталык.


 IV. КУЛЛАНУ КАГЫЙДӘЛӘРЕН БОЗГАН ӨЧЕН ҖАВАПЛЫЛЫК ҖИР АСТЫ ПАРКОВКАСЫ


4.1. Казан милкен юк иткән очрактапаркинг, гаепле кеше зыянны капларга тиеш.

4.2. Транспорт чарасына зыян китерү яки урлау, шулай ук әйберләрне саклау өчен, транспорт чарасында булганнарны Администрация җаваплы түгел.


КЕРҮ ФАКТЫ ҺӘМ ҖИР АСТЫ ТЕРРИТОРИЯСЕНДӘ БУЛУМАШИНА КУЮ УРЫННАРЫ СЕЗНЕҢ КАГЫЙДӘЛӘРГӘ ТУРЫ КИЛҮЕГЕЗНЕ РАСЛЫЙКазанның ябык типтагы түләүле парковкаларда абонементлар алу кагыйдәләре


Әлеге кагыйдәләр түләүле муниципаль парковкада транспорт чарасының ябык тибындагы машинасын урнаштыру өчен түләү һәм абонемент алу тәртибен билгели.


1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР ҺӘМ ТӨП ТЕРМИННАР


"Транспорт" - кулланучыга милек хокукы яисә үпкәнең башка законлы нигезендә карый түбәндәге таләпләргә туры килгән машина яки мотоцикл:

1.1. 2,00 м биеклектә, 2,50 м киңлектә һәм 6,00 м озынлыкта габаритлар белән;

1.2. авария хәлендә булмаган, кеше гомеренә, сәламәтлегенә һәм мөлкәтенә яный торган тән җәрәхәтләре булмаган, дәүләт теркәү билгеләре булган буксирда булмаган;

» Ябык типтагы Парковка " (алга таба – ПЗТ) - махсус билгеләнгән, җиһазландырылган һәм җиһазландырылган урын, аңа транспорт чарасының парковка территориясенә ирекле керүенә һәм транспорт чарасының машина кую урыныннан түләүле нигездә транспорт чараларын кую өчен билгеләнгән түләүле нигездә транспорт чараларын куюга каршы торучы шлагбаум яки башка җайланма кую юлы белән чикләнә, ул муниципаль милектәге җир кишәрлегендә урнашкан;

"Машина кую урыны» - график яктан билгеләнгән (идән билгеләрен, яктылык күрсәткечләрен яки башка ысуллар кулланып) парковканың бер транспорт чарасын урнаштыру өчен билгеләнгән өлеше;

» Абонемент " - кулланучыга аның формасына карамастан бирелә торган документ (пластик карточка яки бүтән мәгълүмат йөртүче), ул түләүле ябык типтагы муниципаль парковкада урнаштыру хокукын бирә, абонементның гамәлдә булу вакыты турында мәгълүмат, түләү һәм транспорт чарасын урнаштыру белән бәйле башка кирәкле мәгълүматларны үз эченә алган тариф нигезендә түләнә.

"КПП контролеры" - МКУ хезмәткәре, вазыйфа инструкциясе нигезендә вәкаләтләрне башкаручы.

"Транспорт чарасын урнаштыру" - резервланган машина кую урыны өчен транспорт чарасын урнаштыру.

"Сакланган машина кую урыны" - билгеле бер вакытка абонемент түләгән яки кулланучыларның ташламалы категориясе өчен рөхсәт ителмәгән транспорт чарасын кую өчен бүлеп бирелгән машина кую урыны.

Казан шәһәре башкарма комитетының 11.11.2016 ел, № 4609 карары нигезендә, ПЗТ кулланучылар өчен «Казан шәһәрендә муниципаль түләүле яссылык ачык парковкалар төзү турында» гы карары нигезендә түбәндәге абонементларны сатып алу мөмкинлеге каралган:

№ п/п Вакыт ПЗТТАН файдалануның тулы бәясе (тәүлегенә 200 сумны исәпкә алып)
Сезон бәясе Саклау
1 1 айга 6 000 3 500 40%
2 1 елга 73 000 36 000 50%

2. ПАССАЖИРЛАРНЫ РӘСМИЛӘШТЕРҮ ҺӘМ ТҮЛӘҮ


Рәсми сайттан абонементны рәсмиләштерү өчен parkingkzn.ru, кирәк скачать үрнәге, тутырырга, аны оригинал тапшырырга контролеру КПП. Шулай ук тутыру өчен гариза үрнәген КПП контроллерыннан алырга мөмкин.

  Гаризаны тутыру өчен түбәндәге мәгълүматлар кирәк:
 • транспорт хуҗасы мәгълүматлары;
 • шәхесне раслаучы документ;
 • транспорт чарасы турында мәгълүмат (марка һәм дәүләт теркәү билгесе);
 • гариза бирүченең телефон номеры.
  Юридик затлар өчен өстәмә:
 • оешманың тулы исеме;
 • ОГРН, ИНН/КПП;
 • хокук адресы;
 • телефон номеры;
 • җитәкче / юридик зат вәкиле мәгълүматлары;
 • җитәкче/юридик зат вәкиле вәкаләтләрен раслаучы документ;
 • җитәкче/юридик зат вәкиле шәхесен раслаучы документ.

Абонемент бирү өчен гариза бирүче гаризада күрсәтелгән шәхси мәгълүматны эшкәртү һәм тикшерүгә ризалык бирә.

3. СЕЗОН ӨЧЕН ТҮЛӘҮ

Кулланучы гамәлдәге тарифлар нигезендә абонемент түләргә тиеш.

  Түләү түбәндәге ысулларның берсендә сайланган пассажирның тулы бәясе күләмендә алдан түләү белән башкарыла:
 • акчалата (акчасыз/акчасыз) парковка өчен түләнә, анда абонемент сатып алына;
 • акчаларны «ОГПП» МКУ хисап счетына күчерү, түләү билгеләү документында (квитанциядә) күрсәтелгән: «ябык типтагы парковкада абонемент сатып алган өчен түләү». Шул ук вакытта Абонемент «ОГПП» МКУ акчалар фактик рәвештә «ОГПП»МКУ хисап счетына кергән көннән соң 3 эш көненнән дә соңга калмыйча бирелә.

"ОГПП" МКУ кулланучыга көнгә ябык типтагы түләүле парковкада урнаштыру хокукы бирү факты турында хәбәр итә абонементны гаризада күрсәтелгән телефон номеры буенча рәсмиләштерү.

4. ЙОМГАКЛАУ НИГЕЗЛӘМӘЛӘРЕ

Бер пассажир бер машинага сатып алына.

Абонемент алганда, транспорт резервланган машина кую урынында урнаштырыла.

Абонемент, ПЗТ кулланучыны идентификацияләү функциясеннән тыш, парковка территориясенә керү һәм аннан автомат режимда чыгу чарасы булып хезмәт итә.

Абонементны югалткан өчен штраф 1000 (бер мең) сум.

Шлагбаум белән яссы машина кую урыннары түләүле режимда эшли, шул исәптән ял көннәрендә һәм ял көннәрендә.

Урлау һәм өченче затлар тарафыннан транспорт чараларына китерелгән зыян, транспорт чараларының очраклы үлүе яки очраклы рәвештә зыян китерү, транспорт чаралары хуҗалары үзләре йөртә.