ТелRUTTEN
Түләүле шәһәр парковкаларын куллану кагыйдәләрен бозган өчен һәм аларга "Шәһәр Казань" муниципаль берәмлеге территориясендә транспорт чараларын куйган өчен штрафлар барлыгы турында мәгълүмат алу өчен, Сезгә автомобильнең дәүләт теркәү билгесен, шулай ук транспорт чарасының теркәү турында таныклык номерын кертергә кирәк.
РФ Административ хокук бозулар кодексының 30.1 статьясы буенча Сезнең административ хокук бозу очраклары турындагы карарга шикаять бирергә хокукыгыз бар. Коллегия органы чыгарган административ хокук бозу турындагы карар буенча шикаять коллегия органы урнашу урыны буенча район судына бирелергә тиеш. (Вахитовский районный суд: 420043, г. Казань, ул. Лесгафта, д. 33).